ข่าวและประกาศ

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

 
Picture of Admin User
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
by Admin User - Thursday, 14 June 2018, 10:52 AM
 

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


นักธรรมชั้นโท-เอก 

กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑