ข่าวและประกาศ

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

 
รูปภาพของAdmin User
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย Admin User - Thursday, 14 June 2018, 10:52AM
 

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


นักธรรมชั้นโท-เอก 

กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑