บทความ

ตัดกรรมได้จริงหรือ

 
Picture of Admin User
ตัดกรรมได้จริงหรือ
by Admin User - Friday, 15 June 2018, 5:37 PM
 

บทความเรื่อง ตัดกรรมได้จริงหรือ
โดย พระพจนารถ ปภาโส
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม