หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งขอยูสเซอร์-พาสเวิร์ด เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อสมัครเรียน-สอบธรรมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ การส่งสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง-เพิ่ม/ลดรายชื่อ หมดเขตดำเนินการ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านทั้งหมด
image01

หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งขอยูสเซอร์-พาสเวิร์ด เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อสมัครเรียน-สอบธรรมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ การส่งสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง-เพิ่ม/ลดรายชื่อ หมดเขตดำเนินการ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านทั้งหมด
image01


ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
by Admin User - Thursday, 14 June 2018, 10:52 AM
 

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


นักธรรมชั้นโท-เอก 

กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


 
Picture of Admin User
พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี
by Admin User - Thursday, 14 June 2018, 10:50 AM
 

พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษาจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี โดยพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี 

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยกา...Read the rest of this topic
(807 words)
 
Picture of Admin User
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
by Admin User - Thursday, 14 June 2018, 10:20 AM
 

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


นักธรรมชั้นโท-เอก 

กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


 

 • บุคคลทั่วไปออนไลน์

  1

  คน

 • สมาชิกออนไลน์

  0

  คน

 • สมาชิกทั้งหมด

  2

  คน

 • สมาชิกใหม่

  1

  คน