บทความ

ตัดกรรมได้จริงหรือ

 
รูปภาพของAdmin User
ตัดกรรมได้จริงหรือ
โดย Admin User - Friday, 15 June 2018, 5:37PM
 

บทความเรื่อง ตัดกรรมได้จริงหรือ
โดย พระพจนารถ ปภาโส
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


สำหรับ {$a} เท่านั้น: