วิดีโอ ► วิธีแบ่งห้องสอบก่อนทำบัญชีเรียกชื่อและบัญชีรับใบตอบ