วิดีโอ ► วิธีอัพโหลดบัญชีกรอกคะแนน ตัดผลสอบ และสร้าง ศ ๔