หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งขอยูสเซอร์-พาสเวิร์ด เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อสมัครเรียน-สอบธรรมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ การส่งสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง-เพิ่ม/ลดรายชื่อ หมดเขตดำเนินการ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านทั้งหมด
image01

หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งขอยูสเซอร์-พาสเวิร์ด เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อสมัครเรียน-สอบธรรมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ การส่งสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง-เพิ่ม/ลดรายชื่อ หมดเขตดำเนินการ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านทั้งหมด
image01


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย Admin User - Thursday, 14 June 2018, 10:52AM
 

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


นักธรรมชั้นโท-เอก 

กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


 
รูปภาพของAdmin User
พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี
โดย Admin User - Thursday, 14 June 2018, 10:50AM
 

พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษาจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี โดยพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี 

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยกา...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(807 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย Admin User - Thursday, 14 June 2018, 10:20AM
 

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


นักธรรมชั้นโท-เอก 

กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


 

 • บุคคลทั่วไปออนไลน์

  1

  คน

 • สมาชิกออนไลน์

  0

  คน

 • สมาชิกทั้งหมด

  2

  คน

 • สมาชิกใหม่

  1

  คน